Marktonderzoek en prospectie voor een consultant te Sint-Niklaas

In de brainstormfase voor de oprichting van mijn bedrijf, wilde ik via marktonderzoek aftoetsen hoe groot de vraag naar mijn diensten zou zijn. Via LinkedIn maakte ik een lijst van 120 relevante contacten die ik wilde bevragen. Vol goeie moed stelde ik al na een 5-tal gesprekken vast dat dit meer energie zou vragen dan ik dacht. Het plannen van de afspraak, telkens opnieuw hetzelfde verhaal vertellen, vragen beantwoorden, het gesprek nadien opvolgen… Via mijn broer kwam ik in contact met De Supporters.

Samen met Supporter Arjan voerde ik 5 gesprekken en maakten we een template met vragen die zeker aan bod dienen te komen. Daarna ging Arjan alleen aan de slag. Dagelijks stemden we kort af en via onze template kon ik opvolgen welke gesprekken wanneer gepland stonden, welke gesprekken reeds hadden plaatsgevonden en wat de weerslag van dat gesprek was. Ik kon me nu beperken tot het stellen van extra vragen en voelde al snel aan welk gesprek tot echte klanten zou kunnen leiden.

Na die opstartfase zette ik de samenwerking met De Supporters stop omdat er niet meteen andere taken waren. Maar door die eerste ervaring was ik wel overtuigd van het concept en de geleverde kwaliteit. Intussen werk ik alweer samen met een Supporter die gedurende 10 uur per maand contact opneemt met klanten. Ilse volgt dan verstuurde offertes op en gaat achter laattijdige betalingen aan. Momenteel bekijk ik of het interessant kan zijn om ook mijn agendabeheer bij haar onder te brengen. Laat het duidelijk zijn dat ik een grote supporter ben van De Supporters!