Administratief opzoekingswerk en EPC voorbereiding voor een landmeter te Herent

Ik werk alleen en stel één halftijdse assistente te werk die me bijstaat voor agendabeheer, planning en administratie. Opmetingen, afpalingen, plaatsbeschrijvingen, expertises, werfbezoeken…: ik voer ze vanzelfsprekend allemaal zelf uit, maar mijn assistente zorgt er mee voor dat de verslagen uitgetypt geraken, dat foto’s in het juiste dossier terechtkomen, afspraken gepland worden, vergunningen aangevraagd worden etc.

Naarmate mijn bedrijf verder groeide, gaf mijn assistente op zeker ogenblik aan dat ze het werk niet meer rond kreeg. Zij wenste geen hoger tewerkstellingspercentage en in eerste instantie deden we beroep op Ilse (de Supporter, nvdr) gedurende 10 uur per maand voor het recurrente opzoekingswerk dat komt kijken bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning of -bijstelling. Intussen hebben we een abonnement van 20 uur per maand en wordt ook de voorbereiding van EPC-rapporteringen door Ilse uitgevoerd.

Mijn assistente zal er bovendien de komende 3 maanden niet zijn omwille van moederschapsrust. Sowieso zal ikzelf moeten bijspringen, maar ik was blij om te horen dat mijn abonnement makkelijk kon worden opgeschaald gedurende die periode. Ilse kent immers onze werkwijzen al en zo hoef ik niet via een interimkantoor op zoek naar tijdelijke vervanging.

Tenslotte nog dit: ik ben meestal bij klanten ter plaatse en dus vind je me overdag slechts sporadisch en vaak onvoorzien op kantoor. Het is een geruststelling dat ik een beroep kan doen op iemand die zelfstandig van thuis uit aan de slag gaat en waarvoor ik dus geen bureau of computer moet voorzien. Ad hoc afstemmingen zijn mogelijk indien nodig, maar sowieso hebben we een wekelijkse call rond issues en prioriteiten en een keer per maand zien we mekaar in mijn kantoor. Voor mij is dit de perfecte manier van werken!